Savannah's Restaurant
(304) 529 0919
1208 6th Ave Huntington WV 25701
Category: Restaurant
   Type of Food: other
Category: Restaurant
   Type of Food: other